عملیات خاکبرداری, گودبرداری و حمل مصالح پروژه گل نرگس

آگهی مناقصه

شركت تعاونی مسکن کارکنان استانداری اصفهان در نظر دارد عملیات خاک‌برداری و گودبرداري و حمل مصالح به خارج از كارگاه پروژه گل نرگس واقع در سه‌راه حكيم نظامي، جنب فروشگاه اتكا، سايت مسكوني گل نرگس را به مبلغ تقريبي 4.500.000.000 ريال از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضيان می‌توانند از تاريخ 12/ 12 /1398 تا پايان وقت اداري مورخ1398/12/19 به دفتر تعاونی مسکن واقع در ساختمان استانداری اصفهان و با پرداخت مبلغ 2.000.000 ریال (غیرقابل استرداد) به‌حساب سپرده شماره 0225230350005 نزد بانك ملي شعبه استانداري اسناد مناقصه را دريافت نمايند. تلفن تماس 32240990
1) مهلت ارسال پيشنهادها تا پايان وقت اداري مورخ 1398/12/22می‌باشد.
2) مدت اجراي عمليات 3 ماه شمسي است.
3) ارائه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 450.000.000ريال طي ضمانت‌نامه بانكي يا فيش پرداختي همراه با اسناد مناقصه به کارفرما تسلیم شود.
4) پاکت‌های پیشنهاد واصل‌شده در تاريخ 1398/12/26 بازگشايي خواهد شد.
5) هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه است.
6) ساير شرايط، مشخصات و مستندات كامل در اسناد مناقصه موجود می‌باشد كه پیشنهاددهندگان پس از دريافت يك نسخه از آن را امضا و به همراه ساير مدارك پيشنهاد خود را تسليم نمايند.
در صورت نياز به اطلاعات بيشتر و مشاهده متن كامل آگهي به قسمت دانلود فایل ضمیمه در سایت مراجعه فرماييد.


شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان

نظر کاربران

شرکت مهندسی نسل هزاره هوشمند
فناوری اطلاعات و کامپیوتر

0 پیام

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید