انعقاد قرارداد سفت کاری با اعضا

اطلاعيه
قابل‌توجه اعضاء محترم داراي امتياز در پروژه گل نرگس

احتراماً پيرو اطلاعيه شماره 396/ ت م/ 99 مورخ 24/09/ 1399و با عنايت به انعقاد قرارداد سفت‌کاری با شركت عمران خواجو و تحويل زمين بدین وسیله به اطلاع اعضا محترم می‌رساند؛ جهت انعقاد و امضا قرارداد از تاريخ 25/10/99 لغايت 07/11/99 طبق جدول زمان‌بندی از ساعت 8 صبح الي 14 به دفتر تعاوني مراجعه فرماييد:
رديف اولين حرف نام خانوادگي روز مراجعه تاريخ مراجعه
1 الف - ب – پ – ت - ث پنجشنبه - شنبه 25/10/99 تا 27/10/99
2 چ – ح- خ- د – ذ- ر - ز دوشنبه - سه‌شنبه 29/10/99 تا 30/10/99
3 س – ش- ص –ض - ط- ظ- ع -غ چهارشنبه - پنجشنبه 01/11/99 تا 02/11/99
4 ف – ق - ك –گ - ل شنبه - يكشنبه 4/11/99 تا 5/11/99
5 م - ن – و – ه - ي دوشنبه - سه‌شنبه 06/11/99 تا 07/11/99
تذكرات :
- جهت انعقاد قرارداد چک‌های مربوطه با توجه به اطلاعيه قبلي بايد تحويل تعاوني گردد.
- بديهي است افرادي كه جهت امضا قرارداد به تعاوني مراجعه می‌نمایند جزو بلوك 13 می‌باشند و غيرقابل تغيير و جابه‌جایی است.
- افرادي كه قبلاً به تعاوني چك تحويل داده‌اند چک‌های قبلي را دريافت و چك جديد تحويل می‌دهند.
- اعضايي كه فاقد دسته چك می‌باشند می‌توانند با ارائه يك چك به مبلغ 4.000.000.000 ريال به تاريخ 1400/06/31 اقدام به انعقاد قرارداد نمايند و جهت حفظ امتياز واریزی‌های خود را به صورت فيش بانكي انجام دهند و در پايان قرارداد چك خود را دريافت نمايند.
با تشكر از همكاري شما
شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري

نظر کاربران

شرکت مهندسی نسل هزاره هوشمند
فناوری اطلاعات و کامپیوتر

0 پیام

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید