لیست داوطلبین هیئت مدیره و بازرسین

سلام‌علیکم ،
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد آل محمد، پيرو آگهي دعوت شماره 599/ ت م / 1400 مورخ 30/09/1400 بند 5 دستور جلسه با موضوع انتخابات و پيرو اطلاعيه شماره 606/ ت م /00 مورخ 04/10/1400؛ اسامي مورد تأیید در جلسه كميسيون نظارت اتاق تعاون استان اصفهان را به انضمام نامه كتبي آن مرجع را به اطلاع اعضا محترم می‌رساند.
لازم به ذكر است داوطلبيني كه نسبت به رأی اتاق تعاون معترض هستند حداكثر تا پنجشنبه مورخ 25/10/1400 به صورت مكتوب و با ارائه مستندات؛
- در صورتی كه رشته نامربوط است، فعاليت و سوابق معتبر در راستاي فعاليت تعاوني مسكن
- در صورتی كه عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های ديگر هستند؛ با قبولي استعفا از طرف آن شركت و آخرين آگهي تغييرات
اعتراض خود را به دفتر تعاوني ارسال فرماييد.

پيشاپيش از همكاري شما در اجراي مقررات و قوانين مربوطه كمال تشكر و قدرداني را داريم.هیئت‌مدیره
شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري

نظر کاربران

شرکت مهندسی نسل هزاره هوشمند
فناوری اطلاعات و کامپیوتر

0 پیام

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید