مجمع فوق العاده نوبت سوم مورخ 4 اسفندماه 1400

اصلاحیه تاریخ مجمع فوق العاده

آگهی اصلاحي دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت سوم
تاریخ انتشار:1400/12/04
به استناد ماده 14 آیین‌نامه با توجه به شرايط قرمز كرونايي و سرعت سرايت سويه جديد آگهي منتشره مورخ 13/11/1400 به شرح ذيل اصلاح می‌گردد:
جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده نوبت سوم شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان رأس ساعت 11:00 روز سه‌شنبه مورخ 1400/12/24 در محل حياط استانداري واقع در اصفهان _دروازه دولت - خيابان باغ گلدسته تشكيل می‌گردد.
لذا از كليه اعضاء محترم دعوت می‌شود با در دست داشتن كارت ملي خود رأس ساعت مقرر در محل فوق‌الذکر حضور به هم رسانده و يا وكيل /نماينده خود را كتباً معرفي نمايند. ضمناً به اطلاع می‌رساند كه به موجب ماده 19 آیین‌نامه‌ی نحوه تشكيل مجامع عمومي، تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر3 رأی و هر شخص غير عضو تنها يك رأی خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي می‌بایست به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 1400/12/21 در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت و تائید وكالت ، برگه ورود به مجمع را ممهور به مهر شركت دريافت دارند.

دستور جلسه :
1) اصلاح ماده 4 اساسنامه – حوزه عمليات تعاوني از شهرستان اصفهان به استان اصفهان
2) اصلاح ماده 5 اساسنامه – مركز اصلي اقامتگاه قانوني تعاوني از ساختمان استانداري به بيرون از آن
هیئت‌مدیره
شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان

نظر کاربران

شرکت مهندسی نسل هزاره هوشمند
فناوری اطلاعات و کامپیوتر

0 پیام

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید