بر اساس اساسنامه و طبق نظرهیئت مدیره این شرکت تعاونی اقدام به توافق اولیه خرید یک قطعه زمین واقع در شهر بهارستان نموده است.

آگهی فراخوان مشاركت در خريد زمين و تراكم پروژه270 واحدي بهارستان

بدین‌وسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم می‌رساند، بر اساس اساسنامه و طبق نظر هیئت‌مدیره این شرکت تعاونی اقدام به توافق اولیه خرید یک قطعه زمین, واقع در شهر بهارستان نموده است.

نظر کاربران

شرکت مهندسی نسل هزاره هوشمند
فناوری اطلاعات و کامپیوتر

0 پیام

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید