اطلاعیه ها

قابل توجه کلیه اعضاء محترم داراي امتياز در پروژه گل نرگس

واگذاری امتیاز

« اطلاعيه »

قابل‌توجه كليه اعضاء محترم شركت تعاوني مسكن استانداري

سلام‌علیکم ،
احتراماً پيرو اطلاعيه شماره 168 مورخ 24/11/1397 و شماره 176 مورخ 04/12/1397 و براساس تبصره 2 ماده11 اساسنامه؛ اطلاعات مربوط به هريك از سهامداران و امتياز واگذارشده به آنان بايد در دفاتر شركت تعاوني ثبت گردد.
عليهذا به‌منظور پيشگيري از سوءاستفاده‌های احتمالي و نيز سهولت دسترسي به اطلاعات همكاران محترم داراي امتیاز در پروژه‌های گل نرگس و چشمه توتي و پيگيري امور مربوطه تا حصول نتيجه ، از کلیه اعضاء محترم تقاضا می‌گردد؛ از تاريخ 99/02/20 هرگونه نقل و انتقال امتياز و همچنين اعلام آمادگي براي فروش و يا خريد خود را صرفاً از طريق دفتر شركت انجام دهند.
ضمناً هزينه خدمات كارگزاري و نقل و انتقالات براي هريك از طرفين معامله 10.000.000 ريال به صورت مساوي ميباشد، كه به‌حساب شماره 0226187805003 شركت تعاوني نزد بانك ملي شعبه استانداري واريز و اصل فيش بانكي را جهت تكميل پرونده تحويل دفتر نماييد.
شماره شبا بانك ملي (شعبه استانداري ): 800170000000226187805003IR
بديهي است هرگونه واگذاري بدون هماهنگي با دفتر شركت و رعايت ننمودن تشريفات قانوني فوق‌الذکر از نظر شركت فاقد اعتبار است.تعاوني مسكن كاركنان استانداري