اطلاعیه ها

قابل توجه اعضا محترم تعاونی مسکن کارکنان استانداری

« اطلاعيه »
اعضا محترم تعاوني مسكن كاركنان استانداري

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد آل محمد ، احتراماً بدينوسيله به اطلاع اعضا محترم می‌رساند به حمدالله با پیگیری‌ها و مساعدت هیئت‌مدیره؛ تعاوني امتيازهاي خالي باقيمانده پروژه چشمه توتي واقع در پشت ترمينال صفه را براساس75 درصد قيمت نظريه كارشناسان رسمي دادگستري به صورت نقد واگذار می‌نماید.
متقاضيان واجد شرايط:
1) عضو تعاوني مسكن و در قيد حيات باشند.
2) تا به امروز هيچ امتيازي از تعاوني مسكن و ارگان‌های دولتي دريافت نكرده باشند.
3) شاغل و بازنشسته استانداري باشند.
لذا اعضايي كه شرايط فوق رادارند می‌توانند جهت ثبت‌نام از تاريخ 23/03/1400 لغايت 05/04/1400 براساس مفاد ذکرشده به دفتر تعاوني مراجعه فرمايند.
لازم به ذكر است امتیازهای قابل‌واگذاری به صورت نيم امتياز از 4 يا 3 امتياز يك پلاك 220 متري يا 200 متري كه نحوه واريزي مبلغ، به صورت نقد و يكجا می‌باشد.
نحوه انتخاب پلاك براساس اولويت اعضا جهت مراجعه براي ثبت‌نام و نقدينگي افراد و نظر هیئت‌مدیره می‌باشد.
همچنين از واريز هر مبلغی قبل از ثبت‌نام در دفتر تعاوني مسكن و اخذ قرارداد واگذاري مربوط به پذيرش مشاركت در پروژه؛ جداً خودداري فرماييد.

شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري