اخبار

عدم تشکیل برگزاری مجمع فوق العاده و عادی

عدم تشکیل برگزاری مجمع فوق العاده و عادی در تاریخ 1400/12/04

« اطلاعيه عدم برگزاري مجمع »
اعضا محترم تعاوني مسكن كاركنان استانداري


پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد آل محمد ، احتراماً پیرو آگهی‌های شماره 720/ت م/00 مورخ 13/11/1400 و شماره 719/ت م/00 مورخ 12/11/1400 مبني بر برگزاري نوبت دوم مجمع عمومي عادي و نوبت سوم مجمع فوق‌العاده اين تعاوني با توجه به شرايط خاص و شكننده شيوع بيماري كويد -19 به ويژه سويه جديد اوميكرون و رابطه سرعت سريع اين ويروس با تجمعات خاص انساني و همچنين ضمن قرارگيري شهر اصفهان در وضعیت قرمز، به استحضار می‌رساند؛
با عنايت به درگيري مديرعامل ، بستري شدن مدير مالي شركت و فرزند خردسالش به بيماري مذكور و همچنين نامه مورخ 01/12/1400 وزارت بهداشت با موضوع برپايي مراسم حداكثر با 20 درصد ظرفيتِ محلِ برگزاري امكان تشكيل مجمع با اين شرايط وجود ندارد؛ لذا جلسه مورخ 4 اسفند 1400 كنسل و در آينده نزديك با اطلاع‌رسانی قبلي پس از بهبودي عوامل شركت اقدام می‌گردد.
پيشاپيش از صبوري اعضا محترم كمال تشكر و امتنان به عمل می‌آید.


شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري