اخبار

" اطلاعیه پرداخت تسهیلات مشارکت"

" اطلاعیه پرداخت تسهیلات مشارکت"

هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت می‌کوشند تا همچنان در عرصه خدمت به اعضاء و به‌کارگیری شیوه‌های جدید تعامل و تأمین مالی برای انجام پروژه‌های در جریان ساخت اقدام نمایند.
لذا شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری اصفهان با استظهار به عنایات حضرت بقیه‌الله (عج) در نظر دارد به‌منظور تأمین بخشی از نقدینگی موردنیاز برای اجرای پروژه موسوم به گل نرگس از محل امتیازات سپرده‌های ذخیره‌شده خود نزد بانک‌های عامل نسبت به معرفی اعضاء تعاونی که در پروژه فوق‌الذکر سهامدار می‌باشند به بانک مسکن و بانک رسالت با شرایط زیر اقدام نماید.
متقاضیان می‌توانند ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط، درصورتی‌که دارای شرایط لازم می‌باشند جهت ارائه تقاضا ، تشکیل پرونده و معرفی به بانک به دفتر شرکت واقع در ساختمان استانداری و یا نمایندگی شرکت به آدرس خیابان باغ گلدسته ، مجتمع گلدیس ، ورودی سوم، طبقه پایین، واحد 301 مراجعه نمایند.
1- پرداخت وام تنها مختص به کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی یا بستگان درجه یک ایشان که در پروژه گل نرگس بلوک 13 و 14 شرکت دارند، با رعایت ضوابط تعیین‌شده پرداخت می‌گردد.
2- وجوه مربوط به تسهیلات ارائه‌شده به‌هیچ‌وجه توسط عضو قابل‌برداشت نبوده و مستقیماً به‌حساب شرکت تعاونی واریز و در حساب پروژه عضو درج و در امتیازات لحاظ می‌گردد.
3- به دلیل محدودیت مبلغ وام، اولویت معرفی با تاریخ ثبت درخواست متقاضی نزد دبیرخانه این شرکت می‌باشد.
4- میزان وام اعطایی حداکثر یک میلیارد ریال خواهد بود.
5- وام‌های مذکور از طریق بانک‌های مسکن یا رسالت کارسازی می گردد.
6- نحوه دریافت و ضمانت وام وفق شرایط و ضوابط بانک مربوطه خواهد بود. ضمناً هرچند تعامل کافی با بانک برای تسهیل در پرداخت و قبول ضمانت صورت پذیرفته ولی تعاونی در رابطه با عدم پرداخت تعهدی ندارد.


شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری اصفهان

"-اطلاعیه-پرداخت-تسهیلات-مشارکت"