اخبار

گوشه ای از اقدامات مدیر عامل جدید تعاونی مسکن کارکنان استانداری اصفهان

اقدامات مهندس عزیزخانی مدیر عامل جدید تعاونی مسکن استانداری اصفهان

* برگزاری بیش از 20 جلسه با هیئت مدیره

*پیگیری و سرعت بخشیدن به اجرای پروژه ها

*پیشنهاد تصویب چارت سازمانی

*بررسی و پالایش کلیه اعضای تعاونی

*خرید متریال با کمترین قیمت و بهترین جنس

*بررسی و اصلاح نقشه های پروژه ها

*تعیین تکلیف پیمانکار پروژه گل نرگس و شروع بکار بعد از حدود 4 ماه

*عقد قرارداد خاکبرداری مجدد بلوک 14

*راه اندازی و تجهیز دفتر نمایندگی شرکت در مجتمع گلدیس

*عقد قرارداد پیش خرید بتون مورد نیاز بلوک 14

*تصویب خرید دودستگاه دیزل ژنراتور مورد نیاز پروژه گل نرگس