اخبار

خرید میلگرد مورد نیاز پروژه گل نرگس بلوک 14

خرید میلگرد بلوک 14 با کمترین قیمت

خرید 680 تن میلگرد درجه یک با کمترین قیمت از بورس کالا (کارخانه ذوب آهن اصفهان) مورد نیاز بلوک 14 پروژه گل نرگس