اخرین تصمیمات هیات مدیره

برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره در سال جدید

برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره در سال جدید

پیرو هماهنگی قبلی اولین جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی در سال جاری، در تاریخ 1402/02/07تشکیل و اعضاء در موارد زیر اتخاذ تصمیم نمودند:
1- تعیین تکلیف موارد اختلاف مالی با آقای علی محمد رضوانی ( مدیرعامل سابق) و ارجاع پیگیری آن به مدیرعامل
2- صدور مجوز پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بعنوان تنخواه گردان کارپردازی پروژه گل نرگس
3- صدور مجوز به کارگیری نگهبان برای پروژه گل نرگس با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه و خریدهای اخیراً انجام شده
4- صدور دستور بررسی حساب های فی مابین شرکت تعاونی و شرکت یکتا خدمات جاوید کوثر با محوریت پروژه های واقع در شهر مشهد مقدس توسط مدیرعامل و ارجاع نتیجه به هیئت مدیره جهت تصمیم گیری و تعیین تکلیف
5- صدور مجوز تداوم فعالیت کارکنان فعلی شرکت