اخرین تصمیمات هیات مدیره

برگزاری چهارمین جلسه هیئت مدیره در سال جدید

1- صدور دستور برای ابلاغ ضوابط به بهره بردار پروژه دهکده تفریحی زاینده رود
2- استماع درخواست آقایان اسحاق صادقی و بهراد بهشتی در خصوص مسائل فی مابین
3- الزام به برگزاری جلسه فوری با مسئولین شرکت یکتا خدمات جاوید کوثر در خصوص تعیین تکلیف پروژه های واقع در شهر مشهد مقدس
4- تعیین زمان برای بازدید از 2 پروژه پیشنهادی ظرف دو هفته آینده
5- تصمیم گیری درخصوص نحوه اجرای گچ و خاک پروژه گل نرگس