اخرین تصمیمات هیات مدیره

برگزاری پنجمین جلسه هیئت مدیره در سال جاری

1- صدور مجوز شرکت در مزایده فروش یک امتیاز از پروژه چشمه توتی در اجرای احکام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان و خرید ملک مذکور
2- الزام مدیرعامل به مکاتبه با شرکت یکتا خدمات جاوید کوثر درخصوص تعیین میزان مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی پروژه مهمانسرای مشهد مقدس
3- تصمیم گیری درخصوص مکاتبه بازرسان شرکت تعاونی برای رعایت حقوق تعاونی و اعضاء با پیگیری حقوقی و قضایی
4- تعیین تکلیف طراح پروژه بلوک 13 گل نرگس
5- تصمیم گیری درخصوص نحوه پیگیری حقوقی پرونده 116 پلاک 5 پروژه چشمه توتی