اطلاعیه ها

آگهی فراخوان مشاركت در خريد زمين و تراكم پروژه270 واحدي بهارستان

بر اساس اساسنامه و طبق نظرهیئت مدیره این شرکت تعاونی اقدام به توافق اولیه خرید یک قطعه زمین واقع در شهر بهارستان نموده است.

بدین‌وسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم می‌رساند، بر اساس اساسنامه و طبق نظر هیئت‌مدیره این شرکت تعاونی اقدام به توافق اولیه خرید یک قطعه زمین, واقع در شهر بهارستان نموده است.

آگهی--فراخوان-مشاركت-در-خريد-زمين-و-تراكم-پروژه270-واحدي-بهارستان