مزایده اجاره 3 واحد ویلا در دهکده چادگان

آگهي مزايده

احتراماً ، با توجه به ماده 21 آئین‌نامه مالي و معاملاتي شركت و مصوبه مجمع عمومي ، شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري در نظر دارد ؛ نسبت به واگذاري سه واحد ويلاي آماده بهره‌برداری در دهكده فرهنگي تفريحي زاینده‌رود ( چادگان ) را به‌صورت اجاره و به مدت یک سال به‌صورت مزايده واگذار نمايد.
لذا از متقاضيان محترم دعوت می‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم‌های شركت در مزايده ، به دفتر شركت تعاوني مراجعه نمايند.
1. مشخصات مزايده :
1. نام دستگاه مزايده گزار : شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان
2. نشاني دستگاه مزايده گزار: اصفهان – ميدان امام حسين (ع)– خيابان باغ گلدسته – استانداري اصفهان
3. مزايده گر : شخص حقيقي يا حقوقي كه اسناد مزايده را دريافت و در مزايده شركت می‌کند.
4. موضوع و قيمت پايه مزايده :
رديف مشخصات ويلا قيمت پايه (ريال)
1 سه خوابه 1.000.000.000
2 دو خوابه طبقه دوم 400.000.000
3 دو خوابه طبقه اول 300.000.000
5. محل دريافت اسناد مزايده و تحويل پیشنهادها : دفتر تعاوني مسكن
6. زمان تحويل اسناد : 24/05/1400
7. زمان و محل بازگشايي پاکت‌ها : ساعت 10:00 مورخ 025/05/1400دفتر تعاوني مسكن
8. مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده :
مبلغ 000 000 100 ريال براي هر ويلا به‌عنوان تضمين شركت در مزايده ( براي 3 واحد مبلغ 300.000.000 ريال) ضمانت‌نامه بانكي به نام شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان با مدت اعتبار سه‌ماهه و قابل تمديد و يا واريز نقدي به‌حساب 0202738188006 نزد بانك ملي به نام شركت تعاوني
لازم به ذكر است براي هماهنگي بازديد از ويلاها، با شماره تلفن 09131067718 ( آقاي سلماني) تماس حاصل فرماييد.
شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری

نظر کاربران

شرکت مهندسی نسل هزاره هوشمند
فناوری اطلاعات و کامپیوتر

0 پیام

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

اخبار مرتبط

 • مدیر
 • 20 تیر ماه 1403

برگزاری مجمع

 • مدیر
 • 07 تیر ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه

 • مدیر
 • 07 تیر ماه 1403

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

 • مدیر
 • 20 خرداد ماه 1403

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

 • مدیر
 • 08 خرداد ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه

 • مدیر
 • 08 خرداد ماه 1403

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

 • مدیر
 • 21 فرودین ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه

 • مدیر
 • 08 فرودین ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه