عقد قرارداد عملیات تکمیلی خاکبرداری و حمل بلوک 14

عقد قرارداد تکمیلی خاکبرداری بلوک 14

خاکبرداری به متراژ 3 هزار متر مربع

شروع عملیات خاکبرداری و حمل ابتدای مهرماه
انعقاد قرارداد 28 شهریورماه

نظر کاربران

شرکت مهندسی نسل هزاره هوشمند
فناوری اطلاعات و کامپیوتر

0 پیام

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید