برگزاری جلسات فنی

برگزاری بیش از 8 جلسه کمیته فنی

تاکنون بیش از 8 جلسه با حضور حسین عزیزخانی مدرعامل ، رئیس و اعضای هیئت مدیره و مشاورین جهت بررسی و پیگیری امور مربوط به پروژه گل نرگس بلوک های 13-14 برگزار شد.

نظر کاربران

شرکت مهندسی نسل هزاره هوشمند
فناوری اطلاعات و کامپیوتر

0 پیام

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید