برگزاری جلسه مشترک و تبادل نظر هیئت مدیره تعاونی با جناب آقای دکتر خسروی، رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان دادگستری اصفهان با موضوع نحوه پیگیری مسائل مربوط به پروژه موسوم به چشمه توتی و سایر زمینه های مشترک

برگزاری جلسه مشترک با موضوع پروژه چشمه توتی

با هماهنگی قبلی و پیرو مساعدت بعمل آمده از سوی جناب آقای دکتر خسروی، رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان دادگستری اصفهان جلسه ای مشترک در تاریخ 24 اردیبهشت ماه سال جاری با موضوع نحوه پیگیری مسائل مربوط به پروژه موسوم به چشمه توتی و سایر زمینه های مشترک برگزار و خط مشی آینده تعاونی در این زمینه مشخص شد

نظر کاربران

شرکت مهندسی نسل هزاره هوشمند
فناوری اطلاعات و کامپیوتر

0 پیام

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید