نحوه ادامه روند پروژه چشمه توتی در جلسه ای مشترک با حضور ذینفعان تعیین خواهد شد

برگزاری جلسه مشترک ذینفعان پروژه چشمه توتی

، جلسه‌ای با حضور ذینفعان پروژه چشمه توتی شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری اصفهان جهت تعیین تکلیف روند ادامه پروژه، رأس ساعت15:00 روز یکشنبه مورخ 08/05/1402 در محل تالار شهروند واقع در اصفهان، خیابان شهید آقا بابایی، تشکیل می‌گردد.

نظر کاربران

شرکت مهندسی نسل هزاره هوشمند
فناوری اطلاعات و کامپیوتر

0 پیام

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید