بر اساس اساسنامه و طبق نظرهیئت مدیره این شرکت تعاونی اقدام به توافق اولیه خرید یک قطعه زمین واقع در شهر بهارستان نموده است.

آگهی فراخوان مشاركت در خريد زمين و تراكم پروژه270 واحدي بهارستان

بدین‌وسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم می‌رساند، بر اساس اساسنامه و طبق نظر هیئت‌مدیره این شرکت تعاونی اقدام به توافق اولیه خرید یک قطعه زمین, واقع در شهر بهارستان نموده است.

نظر کاربران

شرکت مهندسی نسل هزاره هوشمند
فناوری اطلاعات و کامپیوتر

0 پیام

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

اخبار مرتبط

 • مدیر
 • 20 تیر ماه 1403

برگزاری مجمع

 • مدیر
 • 07 تیر ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه

 • مدیر
 • 07 تیر ماه 1403

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

 • مدیر
 • 20 خرداد ماه 1403

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

 • مدیر
 • 08 خرداد ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه

 • مدیر
 • 08 خرداد ماه 1403

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

 • مدیر
 • 21 فرودین ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه

 • مدیر
 • 08 فرودین ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه