آگهی دعوت مجمع سالیانه نوبت اول

آگهی دعوت مجمع سالیانه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادي سالیانه نوبت اول
تاریخ انتشار: 06/01/1403
جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه نوبت اول شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان رأس ساعت 12:20 روز شنبه مورخ 18/01/1403 در محل نمازخانه استانداری واقع در اصفهان- دروازه دولت – خیابان باغ گلدسته تشكيل می‌گردد.
لذا از كليه اعضاء محترم دعوت می‌شود با در دست داشتن كارت ملي خود رأس ساعت مقرر در محل فوق‌الذکر حضور به هم رسانده و يا وكيل/ نماينده خود را كتباً معرفي نمايند. ضمناً به اطلاع می‌رساند كه به‌موجب ماده 19 آیین‌نامه‌ی نحوه تشكيل مجامع عمومي، تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر3 رأی و هر شخص غير عضو تنها يك رأی خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي می‌بایست به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 15/01/1403 در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت و تائید وكالت ، برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.
دستور جلسه :
1) گزارش هيئت مديره و بازرسان
2) گزارش مالی و عملکردی در پروژه های چشمه توتی و گل نرگس توسط مدیرعامل
3) گزارش ورودی وجوه نقد از طریق واگذاری های چشمه توتی در سال 1400
4) گزارش نحوه هزینه کرد مبالغ اعلامی در پروژه گل نرگس و اخذ مجوز اعلام مبلغ جدید جهت ادامه عملیات عمرانی
5) گزارش ابطال واگذاری های مغایر با اساسنامه در تعاونی
6) گزارش نحوه خرید زمین بهارستان
7) گزارش فعالیت های حقوقی انجام شده در 2 سال گذشته
8) گزارش فعالیت های مشترک با شرکت یکتا خدمات جاوید کوثر در نوغان مشهد، باغ گلدشت و سهام زائرسرا
9) تعیین تکلیف باقیمانده ریالی پروژه باغ گلدشت و همچنین گزارش خرید، منابع مالی و نحوه فروش آن
10) پرداخت پاداش و حق الزحمه به بازرسان و همچنین در صورت تصویب نحوه میزان پرداختی آن طبق مقررات و آیین نامه مالی مربوطه
11) تعيين خط‌مشی آينده
هیئت‌مدیره
شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان

نظر کاربران

شرکت مهندسی نسل هزاره هوشمند
فناوری اطلاعات و کامپیوتر

0 پیام

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

اخبار مرتبط

 • مدیر
 • 20 تیر ماه 1403

برگزاری مجمع

 • مدیر
 • 07 تیر ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه

 • مدیر
 • 07 تیر ماه 1403

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

 • مدیر
 • 20 خرداد ماه 1403

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

 • مدیر
 • 08 خرداد ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه

 • مدیر
 • 08 خرداد ماه 1403

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

 • مدیر
 • 21 فرودین ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه

 • مدیر
 • 08 فرودین ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه