آگهی دعوت مجمع فوق العاده نوبت اول

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت اول
تاریخ انتشار:1403/03/08
جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده نوبت اول شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان رأس ساعت 12:20 روز ‌شنبه مورخ 1403/03/19 در محل نمازخانه استانداري واقع در اصفهان _دروازه دولت - خيابان باغ گلدسته تشكيل می‌گردد.
لذا از كليه اعضاء محترم دعوت می‌شود با در دست داشتن كارت ملي خود رأس ساعت مقرر در محل فوق‌الذکر حضور به هم رسانده و يا وكيل /نماينده خود را كتباً معرفي نمايند. ضمناً به اطلاع می‌رساند كه به موجب ماده 19 آیین‌نامه‌ی نحوه تشكيل مجامع عمومي، تعداد آراء وكالتي هر عضو و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي می‌بایست به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 1403/03/17در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت و تائید وكالت، برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.
دستور جلسه :
1) اصلاح ماده 6 اساسنامه – تمدید مدت فعالیت تعاونی
2) اصلاح ماده 59 اساسنامه
ماده 59 به شرح ذیل اصلاح می گردد:
عضویت اعضاء با اخذ سند رسمی زمین افراز شده و تحویل زمین ( حسب ماده 50 اساسنامه ) و یا اخذ سند رسمی مالکیت واحد مسکونی، صادره از اداره ثبت اسناد و املاک و تحویل عین واحد مسکونی و نیز انعقاد قرارداد عضو با تعاونی متضمن تعهدات طرفین از جمله تعهد تعاونی مبنی بر تقویم سهم عضو از کلیه اموال و دارایی های تعاونی، نحوه و زمان پرداخت و سایر موارد به منظور تصفیه حساب با تعاونی لغو می گردد.
تبصره: هیئت مدیره از لغو عضویت موضوع این ماده قبل از اتمام دوره فعلی مسئولیت مستثنی است.

هیئت‌مدیره
شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان

نظر کاربران

شرکت مهندسی نسل هزاره هوشمند
فناوری اطلاعات و کامپیوتر

0 پیام

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

اخبار مرتبط

 • مدیر
 • 20 تیر ماه 1403

برگزاری مجمع

 • مدیر
 • 07 تیر ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه

 • مدیر
 • 07 تیر ماه 1403

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

 • مدیر
 • 20 خرداد ماه 1403

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

 • مدیر
 • 08 خرداد ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه

 • مدیر
 • 08 خرداد ماه 1403

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

 • مدیر
 • 21 فرودین ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه

 • مدیر
 • 08 فرودین ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه