آگهی دعوت مجمع فوق العاده نوبت دوم

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم
تاریخ انتشار:1403/03/20
جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده نوبت دوم شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان رأس ساعت 12:20 روز ‌پنج شنبه مورخ 1403/03/31 در محل نمازخانه استانداري واقع در اصفهان - دروازه دولت -خيابان باغ گلدسته تشكيل می‌گردد.
لذا از كليه اعضاء محترم دعوت می‌شود با در دست داشتن كارت ملي خود رأس ساعت مقرر در محل فوق‌الذکر حضور به هم رسانده و يا وكيل/ نماينده خود را كتباً معرفي نمايند. ضمناً به اطلاع می‌رساند كه به موجب ماده 19 آیین‌نامه‌ی نحوه تشكيل مجامع عمومي، تعداد آراء وكالتي هر عضو و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي می‌بایست به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 1403/03/30 در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت و تائید وكالت، برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.
دستور جلسه :
1) اصلاح ماده 6 اساسنامه – تمدید مدت فعالیت تعاونی
2) اصلاح ماده 59 اساسنامه
ماده 59 به شرح ذیل اصلاح می گردد:
عضویت اعضاء با اخذ سند رسمی زمین افراز شده و تحویل زمین ( حسب ماده 50 اساسنامه ) و یا اخذ سند رسمی مالکیت واحد مسکونی، صادره از اداره ثبت اسناد و املاک و تحویل عین واحد مسکونی و نیز انعقاد قرارداد عضو با تعاونی متضمن تعهدات طرفین از جمله تعهد تعاونی مبنی بر تقویم سهم عضو از کلیه اموال و دارایی های تعاونی، نحوه و زمان پرداخت و سایر موارد به منظور تصفیه حساب با تعاونی لغو می گردد.
تبصره: هیئت مدیره از لغو عضویت موضوع این ماده قبل از اتمام دوره فعلی مسئولیت مستثنی است

نظر کاربران

شرکت مهندسی نسل هزاره هوشمند
فناوری اطلاعات و کامپیوتر

0 پیام

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

اخبار مرتبط

 • مدیر
 • 20 تیر ماه 1403

برگزاری مجمع

 • مدیر
 • 07 تیر ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه

 • مدیر
 • 07 تیر ماه 1403

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

 • مدیر
 • 20 خرداد ماه 1403

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

 • مدیر
 • 08 خرداد ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه

 • مدیر
 • 08 خرداد ماه 1403

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

 • مدیر
 • 21 فرودین ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه

 • مدیر
 • 08 فرودین ماه 1403

آگهی دعوت مجمع سالیانه